Uspeh podjetja Pan-Jan privedlo med najboljše zaposlovalce po izboru Zlata nit

Voditi podjetje je danes dinamično, zahtevno in nepredvidljivo. Poleg opravljanja vsakodnevnih nalog menedžerja, vodenje podjetja zahteva tudi dobro komunikacijo z zaposlenimi, saj ti tvorijo temelj organizacije. Z vsako novo generacijo je treba ubrati nov pristop komunikacije in vodenja, saj je vsaka generacija kot tudi posameznik drugačen. Vedno več podjetij se zaveda, kako pomemben je odnos med organizacijo in zaposlenimi in si prizadeva svojim članom podjetja nuditi čim boljše delovne pogoje. Zato je Dnevnik, v sodelovanju z deležniki (menedžment, zaposleni, strokovna, akademska in najširša javnost), ustvaril projekt Zlata nit, ki izpostavlja zaposlovalce oziroma podjetja z najboljšim odnosom med zaposlenimi in organizacijo ter jih za vložen trud nagradi. Med drugim si projekt prizadeva povečati konkurenčnost na trgu dela in izboljšati ugled najboljših zaposlovalcev.

Projekt poteka že od avgusta prejšnje leto, končal pa se bo marca letos. V izboru je sodelovalo 74 organizacij, ki so bila umeščena v tri kategorije, glede ne število zaposlenih: mala (do 50 zaposlenih), srednje velika (od 50 do 250 zaposlenih) in velika podjetja (več kot 250 zaposlenih). Februarja se je zaključil izbor projekta Zlata nit in mi smo se, kot srednje veliko podjetje, uvrstili med finaliste. Te so izbirali na podlagi vprašalnika, sestavljenega iz 44 vprašanj, ki temeljijo na sedem tematskih sklopov:
– temeljni odnos med podjetjem in zaposlenimi
– vloga in kakovost dela posameznika v podjetju
– vodenje, komuniciranje in sodelovanje
– podjetnost in inovativnost
– delovna obremenitev
– osebna rast in razvoj
– čustvena pripadnost zaposlenih

Primerjava rezultatov podjetja Pan-Jan d.o.o z ostalimi srednje velikimi podjetji

Poleg dejstva, da smo na državni ravni eden izmed najboljših zaposlovalcev, nam je preboj med finaliste tudi dokaz, da z zaposlenimi vzpostavljamo in ohranjamo kvalitetne ter trdne odnose, ki se na dolgi rok kažejo v dobro opravljenem delu in pozitivnem odnosu zaposlenih do strank. Komunikacija je ključ pri vodenju, zato smo si za svoje člane podjetja vedno pripravljeni vzeti čas in jim prisluhniti. Vsi so seznanjeni z novostmi in delom, ki ga morajo opraviti, z jasno zastavljenimi cilji pa si zagotavljamo, da naše podjetje na dnevni ravni deluje kot dobro namazan motor.

Vseeno pa mora nekdo nadzorovati celoten potek dela in zagotavljati, da so zaposleni zadovoljni na svojem delovnem mestu. Da se vsak dan vrata salona zaprejo s pozitivnimi mislimi, skrbi Anita Prijatelj, direktorica podjetja Pan-Jan, ki pravi da vsak zaposleni tvori celoto in nosi zasluge za uspešnost podjetja. Poleg plače jih preseneti še z malenkostmi kot so nagrade ob jubileju v podjetju, čestitke ob osebnih praznikih, skupna druženja itd. Materialna sredstva pa niso edina stvar, ki prinašajo zadovoljstvo med zaposlenimi. Pogovori med zaposlenimi in vodstvom, izpolnjevanje medsebojnih dogovorov, želja prisluhniti posamezniku, nagrade in pohvale so prav tako pomembni dejavniki za vsesplošno zadovoljstvo med posamezniki. Ga. Anita Prijatelj si prizadeva povezovati in združevati zaposlene podjetja Pan-Jan d.o.o v trden in zaupljiv kolektiv, ki bo kos kakršnikoli nalogi. Kako trden in marljiv je kolektiv Pan-Jan pa se kaže tudi v številnih uspehih kot so: Trgovec leta 2015 in 2017, nagrada za najboljšega mehanika, pridobitev akreditacijske listine in vsakoletna postavitev sistema kakovosti ISO na obeh lokacijah v Trebnjem in Ivančni Gorici. Uvrstitev med finaliste na izbor Zlate niti nas bo ponesel še višje na lestvico najboljših zaposlovalcev v Sloveniji. Vedno pa se najde prostor za izboljšave pri našem delovanju, zato bomo s pridobljenimi rezultati vprašalnikov lahko našim zaposlenim omogočili še boljše delovne pogoje in skupaj ustvarili okolje, ki jih bo spodbujal k rasti, ustvarjalnosti in razvoju njihovih veščin.

Podobne objave