Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi, s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so se udeležile promocije podjetja PAN JAN TREBNJE. Zaposleni v podjetju in v pooblaščeni prodajno servisni mreži in v podjetjih, neposredno povezanih z nagradno igro ter njihovi ožji družinski člani, v nagradni igri ne smejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki odda svoje osebne podatke. Posameznik lahko osebne podatke z namenom sodelovanja v nagradni igri odda samo enkrat. V primeru večkratne oddaje osebnih podatkov s strani iste osebe bo komisija upoštevala samo eno oddajo, vse ostale oddaje pa bodo izločene, tako da z njimi ta udeleženec ne bo sodeloval v žrebanju. V primeru nepravilno ali nepopolno navedenih osebnih podatkov bo taka oddaja izločena iz žrebanja. Žreb bo potekal v naslednjih dneh po dogodku v prostorih podjetja Pan-Jan d.o.o.. Nagrajenci bodo o rezultatih obveščeni na kontakte navedene v oddaji osebnih podatkov.

Politika zasebnosti

V podjetju PAN-JAN d.o.o. spoštujemo zasebnost uporabnikov naših storitev, zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo ter internimi akti podjetja. S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate, da vas lahko preko danih osebnih podatkov kontaktiramo in vam za namen neposrednega trženja občasno pošljemo različna promocijska sporočila iz naše registrirane dejavnosti.

Ob tem vas seznanjamo, da:

  • osebni podatki se ne bodo obdelovali za noben drug namen kot je naveden zgoraj;
  • se bodo vaši osebni podatki, pridobljeni na podlagi te privolitve obdelovali dokler vaše privolitve oz.soglasja ne boste preklicali oz. umaknili, oziroma dokler ne boste sporočili zahteve za izbris vaših podatkov iz naših baz. Svojo privolitev za obdelavo vaših podatkov za zgoraj naveden namen lahko kadarkoli prekličete, začasno ali trajno, tako, da podate pisno zahtevo na info@panjan.si. Pri tem preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so na njeni podlagi izvajale do njenega preklica;
  • imate v skladu z zakonodajo od podjetja zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, njihov popravek,izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo in zahtevo za prenos vaših osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavite neposredno preko kontaktnih podatkov podjetja, preko pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov pri podjetju ali pri nadzornemu organu (informacijski pooblaščenec RS);
  • lahko osebne podatke iz zbirk osebnih podatkov podjetja za v tej privolitvi naveden namen obdelujejopogodbeni partnerji, s katerimi ima podjetje sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov (npr. Facebook, Ideaz d.o.o.);
  • se osebni podatki ne bodo posredovali tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlagov zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
  • podjetje ne sprejema avtomatiziranih odločitev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.