Tehnični pregledi

Dobrodošli v deželi Pan Jan Trebnje in Ivančna Gorica

V podjetju Pan Jan opravljamo postopke tehničnih pregledov in registracije, spremembe lastništva in sklepanje zavarovanj, za vsa osebna vozila, tovorna vozila in priklopnike, traktorje, avtobuse in motorna kolesa.

Za registracijo vozila oziroma podaljšane veljavnosti prometnega dovoljenja potrebujete sledeče dokumente:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (osebni dokument s sliko),
 • prometno dovoljenje vozila,
 • dokazilo o sklenjenem obveznem avtomobilskem zavarovanju (lahko ga sklenete tudi pri nas),
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila,
 • dokazilo o plačilu letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu.

Za spremembo lastništva vozila je potrebno predložiti:

 • prometno dovoljenje oziroma ustrezno potrdilo, če je le-to izgubljeno ali ukradeno,
 • listine o spremembi lastništva vozila (račun, pogodba, sklep, dogovor ali drug ustrezen dokument o prenosu lastništva),
 • fizične osebe osebni dokument (če opravljate registracijo za drugo osebo, poleg svojega osebnega dokumenta potrebujete še pooblastilo lastnika overjeno pri notarju ali na upravni enoti),
 • pravne osebe: matično številko ki jo lahko pridobimo iz statistični obrazec (AJPES-a na podlagi davčne številke podjetja), sklep sodišča, žig če podjetje posluje z žigom, davčna številka pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja, če pooblasti tretjo osebo za opravljanje storitve
 • veljavno zavarovalno polico (ki jo lahko sklenete pri nas)

1. Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozil

Vozila, katerih tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES-homologaciji. Omenjeni postopki se v skladu z zahtevami predpisov opravijo za rabljena vozila, pridobljena in predhodno registrirana v drugi državi članici EU in nova vozila z enotno evropsko homologacijo ali posamično odobritvijo, veljavno v vseh državah članicah EU. Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozil opravljamo za naslednje kategorije vozil:

 • kategorija M1 – osebna vozila;
 • kategorija N1 – tovorna vozila z največjo maso do vključno 3,5 tone;
 • kategorija T – traktorji;
 • kategorija O1 – priklopna vozila z največjo maso do vključno 0,75 tone;
 • kategorija O2 – priklopna vozila z največjo maso do vključno 3,5 tone;
 • kategorija L – dvo- in trikolesna motorna vozila.
2. Posamična odobritev predelanega vozila za:
 • kategorijo M1 – osebna vozila;
 • kategorijo N1 – tovorna vozila z največjo maso do vključno 3,5 tone.

Izvajamo postopke vpisa spremembe v potrdilo o skladnosti za posamezne predelave na vozilih in sicer:

 • zatemnitev stekel s folijo;
 • vgradnja mehanske naprave za spenjanj vozil (vlečna naprava);
 • zamenjava platišč / pnevmatik;
 • sprememba barve vozila in sprememba barve vozila s folijo za vse kategorije vozil.

Izvajamo postopke kontrole zapisovalne opreme v cestnem prometu na podlagi odločbe pridobljene s strani pristojnega ministrstva. Kontrolni organ PAN JAN D.O.O. izvaja kontrolo za analogne, digitalne in pametne tahografe vseh proizvajalcev.

Zavarovanje, ki je obvezno za podaljšanje registracije vozila in pri spremembi lastništva vozila, lahko sklenete pri nas, pri čemer vam bomo prijazno svetovali in izbrali najugodnejše zavarovanje za vas. Poleg obveznega zavarovanja lahko pri nas sklenete tudi kasko zavarovanje. Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnicami: Triglav, Zavarovalnica Sava, Generali, Grawe in Allianz.

Sklenite novo zavarovanje od doma ali nas kontaktirajte za pripravo zavarovanj

Avtomobilsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, obnova obstoječe zavarovalne pogodbe za vse zavarovalnice? Vse lahko uredite hitro in preprosto. Lahko vam pripravimo novo zavarovalno polico za vaše vozilo ali obnovimo že obstoječo, ki vas bo čakala v sprejemni pisarni. Kako skleniti novo zavarovanje ali obnoviti že obstoječe zavarovanje? Preprosto samo v treh korakih. Za vse ostalo poskrbimo mi.

 1. Vpišite svoje podatke v spletni obrazec spodaj.
 2. Fotografirajte in pripnite trenutno zavarovalno polico
 3. Naša referentka vas kontaktira in vam pripravi ponudbo.
 4. Izpolnite obrazec

  Podatki o zavarovanju:

  Zavarovanec:
  Zavarovalna polica*(jpg|png|pdf - max 4MB):

  Kontaktni podatki:

  Bližja poslovalnica:
  POOBLASTILO

  Tehnični pregledi Trebnje

  Registracije

  tp@panjan.si

  Pregledniki, tahografi

  tp@panjan.si

  Homologacije

  homologacije@panjan.si

  Delovni čas in lokacija

  Pon-pet

  7.00-20.00

  Sobota

  7.00-13.00

  Tehnični pregledi Ivančna Gorica

  Registracije

  tp-ig@panjan.si

  Pregledniki

  tp-ig@panjan.si

  Homologacije

  01 32 04 710
  tp-ig@panjan.si

  Delovni čas in lokacija

  Pon-pet

  7.00-20.00

  Sobota

  7.00-13.00


  POGOSTA VPRAŠANJA

  Tehnične preglede lahko opravljamo samo pooblaščene organizacije v za to namenjenih prostorih. V nekaterih primerih tehnični pregled izvajamo tudi zunaj poslovnih prostorov, na priglašeni lokaciji na terenu.

  Pod te izjeme uvrščamo mopede, ki ne presegajo hitrosti 25 km/h, traktorje, ki ne presegajo hitrosti 40 km/h, in traktorske priklopnike, do največ 3.500 kg dovoljene mase.

  Tehnični pregled se vedno opravi v celoti, tudi če je vmes ugotovljena pomanjkljivost, zaradi katere vozilo ni tehnično brezhibno.
  Celoten postopek je odvisen od kategorije vozila, v splošnem pa traja nekje 15 minut. Svetujemo vam, da na pregled pridete pripravljeni, in sicer tako, da pripeljete ogret avto in da vsaj osnovne stvari že kak dan prej pregleda avtomehanik.

  Prvi tehnični pregled je potrebno opraviti ko je vozilo staro 4 leta, nato pa 6 in 8 leto starosti vozila. Po 8. letu je pregled vozila vsako leto​​​​.

  Za tehnični pregled potrebujete prometno dovoljenje in soglasje k registraciji vozila, če je vozilo v lasti leasing hiše, sklenjeno zavarovalno polico in plačilo letne dajatve.

  Če je vozilo registrirano v tujini znotraj EU lahko opravi tehnični pregled, ki ga druga članica EU tudi prizna. Veljavnost prometnega dovoljenja in plačilo vseh dajatev, se opravijo v matični državi.

  Emisije izpušnih plinov so obvezni del tehničnega pregleda po Tehnični specifikaciji  TSV-605.

  Rok odprave napak oziroma ponovnega tehničnega pregleda je 5 delovnih dni. V tem roku, se ponovni tehnični pregled ne računa ponovno. Po poteku tega roka, mora vozilo na ponovni tehnični pregled v celoti.

  Pri nas lahko sklenete zavarovanje za vsa vozila pri Zavarovalnici Sava, Zavarovalnici Triglav in Zavarovalnici Generali.

  Cena tehničnega pregleda je določena z Pravilnikom o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa.

  Stroški registracije vozila, pa je odvisen od prostornine motorja vozila ali nosilnosti pri tovornih vozilih. Informativni izračun je možen z orodji na naši spletni strani​​.

  Za prvo registracijo vozila iz tujine lastnik vozila predloži zadnje tuje prometno dovoljenje, tuj račun, potrdilo o sklenjenem zavarovanju in plačilo letne dajatve.

  V primeru novega vozila lastnik predloži račun, potrdilo o sklenjenem zavarovanju in plačilo letne dajatve. V primeru registracije rabljenega vozila pa je potrebno predložiti zadnje prometno dovoljenje, potrdilo o sklenjenem zavarovanju in plačilo letne dajatve.