|

ZA IZGRADNJO SONČNE ELEKTRARNE SMO PRIDOBILI NEPOVRATNA SREDSTVA

Za projekt izgradnje sončne elektrarne Pan-Jan d.o.o. smo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, ki ga vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in infrastrukturo,  pridobili nepovratna sredstva v višini 44.970,80 EUR.

Namen projekta je:

  • zagotoviti delno samooskrbnost z električno energijo pri izvajanju naše dejavnosti
  • zmanjšati stroške poslovanja in
  • zmanjšati emisije toplogrednih plinov CO2.

Sončni elektrarni smo postavili na streho naših poslovnih prostorov na dveh različnih lokacijah:

  • eno v Trebnjem, moči 87,78 kW
  • drugo v Ivančni Gorici, moči 169,86 kW

Sončni elektrarni, skupne nazivne moči 257,64 kW, bosta predvidoma proizvedli 288.400 kWh električne energije na leto, to pa bo doprineslo k zmanjšanju emisij CO2 za okoli 141,3 ton na leto.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Več informacij o Evropskih strukturnih in investicijskih skladih je dostopnih na www.eu-skladi.si.  

 

 

 

Podobne objave