|

SUBVENCIJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA

Eko sklad je  v uradnem listu objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za nakup električnih vozil za občane in pravne osebe.

Eko sklad bo po novem bolj spodbujal nakup cenejših električnih avtomobilov. Za električni avto do 35 tisoč evrov, bo mogoče dobiti 6500 evrov spodbude, za dražje pa dva tisoč evrov manj.

Predmet javnega poziva za občane so nepovratne finančne spodbude za nakup okolju prijaznejših novih ali rabljenih vozil na električni pogon, ki jih bo prejemnik spodbude obdržal v lastništvu najmanj dve leti. Skupaj ima sklad za ta namen pripravljenih šest milijonov evrov.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

− 6.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 35.000,00 EUR (z DDV);

− 4.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 35.000,00 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV);

− 3.000,00 EUR za nakup rabljenega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 30.000,00 EUR (z DDV);

− 2.000,00 EUR za nakup rabljenega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 30.000,00 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV);

Za nakup rabljenega vozila:

− mora biti prva registracija vozila po proizvodnji opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020;

− mora biti registracija vozila s strani vlagatelja opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 5. 2023 in pred oddajo vloge,

− mora postati vlagatelj po registraciji lastnik vozila, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, uporabnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. V pogodbi o finančnem lizingu mora biti določeno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu postal lastnik vozila.

Prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup vozila z isto identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in nasl.). Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena tudi, če je bila za nakup vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena.

Vozila na zalogi v Pan Jan d.o.o:

Rabljena vozila:

  • Volkswagen ID.3 Pro Perf motor 150kW, redna cena: 34.900€, nova cena s 32.900€ (Avto.net)
  • Škoda Enyaq IV 80 – redna cena: 48.990, nova cena: 46.990€ (Avto.net)
  • Niro EV EX Motion TČ – redna cena: 45.999€,  nova cena 43.999€ (Avto.net)

DOKUMENT:  JAVNI POZIV 

 

 

Podobne objave