|

Predstavitev delovnega mesta: Kontrolor tehničnih pregledov

Imate vozilo? Je vaše vozilo že dopolnilo kriterij, da ga pripeljete na tehnični pregled?

Če je odgovor pritrdilen, ni šlo drugače kot, da ste se srečali s kontrolorjem tehničnih pregledov, v nadaljevanju kontrolor.

Delo kontrolorja je zelo raznoliko in zahtevno. Zahteva visoko strokovno in tehnično znanje s področja vozil. Delo, ki ga opravlja je sprejem stranke in prevzem vozila, odpiranje in zaključevanje zapisnika. Naloga kontrolorja je izvedba tehničnega pregleda vozila v skladu z zakonom, Pravilnikom o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil in s tehnično specifikacijo za vozila TSV 605.

Vodja tehničnih pregledov Ivančna Gorica

Po končanem pregledu kontrolor izda zapisnik o pregledu, na katerem so zabeležene vse meritve in ugotovitve tehničnega pregleda, ter preda vozilo stranki.

Da lahko kontrolor opravlja delo na tem delovnem mestu, je potrebno izpolniti kar nekaj zakonsko določenih zahtev. Osnovni pogoji so ustrezna strokovna  izobrazba, ustrezne delovne izkušnje in pridobljeno pooblastilo za kontrolorja tehničnih pregledov, ki ga izda zakonodajalec.

Kontrolor tehničnih pregledov Trebnje

V poslovni enoti Trebnje opravljamo poleg tehničnih pregledov, tudi kontrolo zapisovalne opreme v cestnem prometu za analogne, digitalne in pametne  tahografe. Zaposleni za te kontrole rabijo dodatno usposabljanje, strokovno znanje, preverjanje znanja in delovne izkušnje.

V poslovnih enotah Trebnje in Ivančna Gorica je skupaj zaposlenih trinajst tehnikov kontrolorjev.  Naša prva poslovalnica  Trebnje je bila zgrajena leta 1997, pred dvanajstimi leti pa smo zgradili našo drugo poslovalnico, ki se nahaja v Ivančni Gorici.

Delo kontrolorja poteka večinoma v poslovalnicah. Enkrat letno organiziramo tudi pregled traktorjev na terenu. Za to imamo sedemnajst vnaprej določenih lokacij, ki ji potrdi Agencija za varnost prometa, kjer lahko stranke opravijo tehnični pregled in podaljšanje registracije.

V podjetju smo ponosni na naše zaposlene kontrolorje, ker svoje delo kljub zahtevnosti in težjih pogojih dela, opravljajo strokovno in pri tem ostajajo ustrežljivi in prijazni do strank.

Kontrolorji igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju splošne varnosti vozil na cestah. S svojim delom in  strokovnostjo pa pripomorejo, da so vozila, ki so udeležena v cestnem prometu varna.

Kontrolor tehničnih pregledov Ivančna Gorica

Podobne objave