|

LKA, kaj je to in kako deluje?

LKA je sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu. Nadzor nad smerjo vozila je eden najpomembnejših dejavnikov varne vožnje. Vozniki zapeljejo iz cestišča največkrat na daljših relacijskih vožnjah, do česar pride zaradi utrujenosti in motečih dejavnikov. Preprečevanju izgube nadzora smeri vožnje je namenjen Lane assist oziroma sistem aktivnega nadzora in ohranjanja smeri znotraj voznega pasu.
Enostavnejši sistem ob nenamernem zapuščanju voznega pasu voznika o tem le opozori. Lahko s tresenjem volana ali zvočnim opozorilnikom. Naprednejši pa znajo upravljati z volanom in poskušajo obdržati vozilo na voznem pasu.
Pomoč za ohranjanje voznega pasu je dejavna v območju hitrosti od 60 do 200 km/h na cestah z jasno vidnimi stranskimi črtami.
Sistem za nadzor nad smerjo vozila uporablja zmogljivo kamero, ki je največkrat nameščena na sredini zgornjega roba vetrobranskega stekla. Kamera vseskozi snema talne oznake pred vozilom in ob približevanju sredinski ali robni črti vozišča preko centralne nadzorne enote vozila sproži ukaz za opozorilo in/ali posredovanje. Da sistem aktivnega nadzora smeri deluje, vozniku sporoča ikona na armaturi ter grafična slika med merilniki. Dve vzporedni črti, ki simbolizirata vozni pas, se ob aktivnem delovanju obarvata.Ko je vklopljen smernik/utripalka, sistem za ohranjanje voznega pasu ne opozarja in ne izvaja popravkov krmiljenja, saj je sprememba smeri narejena zavestno.
Ta funkcija ne more nadomestiti voznikove pozornosti in presoje in nastopa kot pomoč. Sistem ne more delovati učinkovito v vseh prometnih, vremenskih in cestnih pogojih. V kolikor črt na cesti ni ali niso vidne, vas sistem na rob ceste ne opozori. Zato naj bo ta sistem vedno le v pomoč in se nanj nikakor ne gre zanašati ali ga preveč preizkušati.
Za pomoč pri krmiljenju s sistemom za ohranjanje voznega pasu mora imeti voznik roki na volanu, da ga sistem lahko nadzoruje. Če voznik nima rok na volanu, se oglasi opozorilni signal in prikaže se sporočilo, ki voznika opomni, naj aktivno upravlja vozilo.
Voznik lahko delovanje sistema kadarkoli izklopi, vendar vam svetujemo, da ga imate aktiviranega, saj ste z njim bolj pozorni na cestišče.

Povabili bi vas v naši enoti v Ivančni gorici ali Trebnjem, kjer ta sistem lahko preizkusite v naših testnih vozilih znamk Škoda in KIA.

Podobne objave