Škoda Auto predstavil novo korporativno strategijo

Z novo strategijo z naslovom “NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030” namerava družba Škoda Auto uspešno krmariti skozi naslednje desetletje. Zadali so si ambiciozne cilje na področju internacionalizacije, elektrifikacije in digitalizacije. Na ta način naj bi se češki avtomobilski proizvajalec do leta 2030 razvil v eno izmed petih prodajno najuspešnejših znamk v Evropi. V regijah z veliko gospodarsko rastjo, kot so Indija, Rusija in Severna Afrika, želi podjetje postati vodilna evropska znamka.

Skupaj s partnerji iz politike in gospodarstva ter koncernom Volkswagen družba Škoda Auto poleg tega načrtuje, da bi iz matične Češke naredila središče električne mobilnosti, s čimer bi zavarovala obstoječa in ustvarila nova delovna mesta. V novi strategiji so zapisani tudi konkretni cilji za trajnost in raznolikost. Pri uresničevanju teh ciljev bo poudarek na obeh vodilnih načelih: učinkovitosti in enostavnosti.

Thomas Schäfer, predsednik uprave družbe Škoda Auto, je povedal: “Z našo novo strategijo “NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030″ dajemo konkretne odgovore, kako družbo Škoda Auto uspešno peljati skozi proces preoblikovanja in zagotoviti, da bo leta 2030 še močnejša, kot je danes. Znamka ima neverjeten potencial. V prihodnjih letih bomo to izkoristili in si zastavili ambiciozne cilje: postati želimo eden od petih prodajno najuspešnejših proizvajalcev avtomobilov v Evropi, postati želimo vodilna evropska znamka v regijah rasti, kot so Indija, Rusija in Severna Afrika, naš matični češki trg pa želimo razviti v središče električne mobilnosti, da bi zavarovali obstoječa in ustvarili nova delovna mesta. Škoda se v to vznemirljivo prihodnost podaja z močnega položaja in veselim se, da bomo naše podjetje v naslednjih letih skupaj z več kot 43.000 Škodinimi sodelavci z vsega sveta in našim social­nim partnerjem KOVO dvignili na višjo raven.”

Nova korporativna strategija “NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030” temelji na uspehih prejšnje Strategije 2025. Za pot v prihodnost je podjetje oblikovalo novo vizijo in poslanstvo. Nova vizija se glasi: “We will help the world live smarter” (“Pomagali bomo svetu živeti pametneje”), novo poslanstvo pa: “Modern accessible mobility with everything you need and surprises you love” (“Sodobna dostopna mobilnost z vsem, kar potrebujete, in presenečenji, ki jih imate radi”). Hkrati se Škoda Auto drži svojih preverjenih vrednot: “simplifying”, “human” in “surprising” (“enostavno”, “človeško” in “presenetljivo”).

Strategija “NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030” se osredotoča na tri prednostne naloge, ki so strnjene v ključne besede “EXPAND”, “EXPLORE” in “ENGAGE” (“širitev”, “raziskovanje” in “vključevanje”).

Splošni cilj prioritete “EXPAND” je razviti znamko Škoda v eno od petih prodajno najuspešnejših avtomobilskih znamk v Evropi. To naj bi po eni strani dosegli z nadaljnjo krepitvijo položaja v vstopnih segmentih. Nova Fabia nakazuje smer tega razvoja z osnovno ceno, ki je nižja od 14.000 evrov. Po drugi strani se bo produktna paleta do leta 2030 razširila s še najmanj tremi izključno električnimi modeli, ki bodo cenovno in dimenzijsko pozicionirani pod modelom Enyaq iV. Škoda Auto želi v Evropi doseči 50–70-odstotni delež med izključno električnimi modeli – odvisno od tega, kakšen bo razvoj trga.

Zagotavljanje prihodnosti v matični državi: Češka naj bi se razvila v središče električne mobilnosti
Da bi družba Škoda Auto in Češka kot matična država iz procesa preoblikovanja izšli močnejši, pod­jetje v sodelovanju s partnerji razvija državo v središče električne mobilnosti. To konkretno pomeni, da naj bi do leta 2030 v vseh treh čeških tovarnah družbe Škoda Auto v mestih Mladá Boleslav, Kvasiny in Vrchlabí izdelovali električne komponente ali električna vozila. Trenutno že proizvajajo visoko­napetostne trakcijske baterije za priključno-hibridna modela Superb iV in Octavia iV ter za modele drugih koncernskih znamk. V začetku prihodnjega leta bo v Mladi Boleslav stekla tudi proizvodnja baterijskih sistemov platforme MEB za model Enyaq iV. Poleg tega si češki proizvajalec avtomobilov skupaj s partnerji prizadeva vzpostaviti stabilno strukturo dobaviteljev za električno mobilnost.

Na poti do vodilne evropske znamke v Indiji, Rusiji in Severni Afriki
Druga prioriteta, “EXPLORE”, vključuje razvoj Škode v vodilnega evropskega proizvajalca avtomobilov na rastočih trgih Indije, Rusije in Severne Afrike do leta 2030. To pomeni, da naj bi globalni prodajni potencial skupno znašal 1,5 milijona vozil na leto. Družba za te regije nosi odgovornost v koncernu Volkswagen. Ravno pred kratkim je stekla proizvodnja modela Kushaq – prvega modela znamke Škoda, ki ga bodo na indijskem trgu začeli prodajati v okviru projekta INDIA 2.0. Srednjeročno načrtujejo, da bi model Kushaq ponudili tudi na drugih razvijajočih se trgih.

Simply Clever 2.0: Škoda ostaja funkcionalna tudi v digitalni dobi
Tretja prioriteta, “ENGAGE”, vključuje konkretne cilje na področjih digitalne izkušnje strank, trajnosti, raznolikosti ter izobraževanja in nadaljnjega usposabljanja. Češki proizvajalec avtomobilov želi med drugim postati merilo ‘za simply clever’ uporabniško izkušnjo. Vsak kupec naj bi intuitivno takoj znal uporabljati vsako Škodino vozilo ali storitev. Prvi takšen vizionarski projekt je PowerPass, s katerim naj bi polnjenje elektrificiranega Škodinega vozila postalo preprosto in priročno. Na voljo bo v več kot 30  državah in uporabljati ga bo mogoče na več kot 210.000 polnilnih točkah v Evropi. Hkrati naj bi tudi nakup vozila znamke Škoda postal še prijetnejši. Podjetje tako še naprej širi koncept virtualnega prodajnega prostora in si je zastavilo cilj, da bo že leta 2025 vsak peti Škodin avtomobil prodan prek spleta. Kupci v Belgiji, na Nizozemskem, Poljskem in Češkem to možnost uporabljajo že danes.

Še strožji okoljski cilji: zmanjšanje izpustov na ravni znamke za več kot 50 %
Škoda Auto krepi svoja prizadevanja na področju trajnosti in zaostruje svoje okoljske cilje. Družba želi emisije svojega voznega parka v primerjavi z letom 2020 zmanjšati za več kot 50 % in bo od leta 2030 v vseh čeških in indijskih tovarnah vozila izdelovala na način, ki ne bo povzročal emisij CO2. V Vrchlabíju je ogljično nevtralna proizvodnja vzpostavljena že od konca lanskega leta. Strategija “NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030” se bo še bolj osredotočila na vprašanje raznolikosti: do leta 2030 bodo vsako četrto vodstveno delovno mesto zasedale ženske. V družbi Škoda Auto so raznolikost, vključenost in enakopravnost sestavni deli korporativne kulture, za katero sta značilni odprtost in strpnost. Poleg tega češki proizvajalec avtomobilov v okviru obsežnega procesa preobliko­vanja spodbuja izobraževanje in nadaljnje usposabljanje svojih zaposlenih ter bo v obdobju od leta 2022 do 2030 vanj vložil skoraj 500 milijonov evrov. Najpomembnejši cilj je zagotavljanje delovnih mest za prihodnost.

Učinkovitost in enostavnost kot vodilni načeli za doseganje ciljev strategije
Da bi dosegli cilje strategije “NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030”, se podjetje osredotoča na učinkovitost in enostavnost – dve prednosti, ki že od nekdaj odlikujeta češkega proizvajalca avto­mobilov. Cilj je doseči vodilni položaj na področju stroškovne učinkovitosti med ključnimi evropskimi tekmeci in trajnostno donosnost prodaje v višini vsaj 8 %. Hkrati podjetje sistematično poenostavlja svoje procese ter zmanjšuje birokracijo in kompleksnost, da bi postalo še bolj agilno. Tako naj bi na primer s postopno elektrifikacijo modelske palete srednjeročno za 40 % zmanjšali kompleksnost ponudbe.

Podobne objave