Natančnejša ocena preostalega dosega in prilagajanje navora glede na bruto maso vozila

Izračunavanje največje dovoljene mase vozila med vožnjo pomeni, da se lahko navor električnega vozila prilagaja z namenom doseganja čimvečje prevožene razdalje – maksimalnega izkoristka ocenjenega preostalega dosega. To zmanjša morebitno zdrsavanje koles in posledično zmanjšanje trenja, ko vozilo prevaža manj tovora, s čimer se poveča komercialna učinkovitost. Nova tehnologija omogoča tudi prilagajanje navora glede na topografijo – glede na bruto maso vozila prilagodi količino navora,
potrebno za vožnjo navkreber, kar podjetnikom omogoča zmanjšanje stroškov, povezanih z vozilom.

“V skupini razvijamo to tehnologijo, ker se zavedamo potrebe po drugačnem pristopu, ko gre za komercialno rabo električnih vozil,” je dejal Chae Mo Yang, vodja skupininega oddelka za razvoj okolju prijaznejših tehnologij. “Pripravljamo se na prihodnost, v kateri bomo lahko ponudili dostavna električna vozila, ki bodo optimalno delovala v kakršnihkoli pogojih na cesti in ne glede na težo tovora, ki jo prevažajo. In ne samo to – ta vozila bodo imela tudi zelo nizke obratovalne stroške.”

Cenovna konkurenčnost prihodnjih lahkih dostavnih električnih vozil je ključ do uspeha za lastnike majhnih podjetij. Upoštevajoč to skupina razvija tehnologijo merjenja bruto mase vozila z uporabo senzorjev pospeška namesto s senzorji teže; to pomeni, da se tovrstna tehnologija lahko uporablja tudi pri vozilih, ki niso opremljena z dragim zračnim vzmetenjem. Ocena največje dovoljene teže z uporabo senzorjev pospeška se izračunava s pomočjo drugega Newtonovega zakona ali zakona dinamike o
zvezi med silo, maso in pospeškom. Na kratko: manjša ko je masa in večja ko je delujoča sila, ki deluje na to, večji je pospešek vozila. Ko torej premikamo predmet pri konstantni hitrosti, se masa predmeta lahko izračuna glede na pospešek.

Ko se bruto masa  vozila izračuna med samim postopkom, vozilo ocenjuje vozno razdaljo in prilagaja svoj največji navor. To pomeni, da ocena možnega dosega vozila temelji na natančnih meritvah trenutne teže in hitrosti vozila, kar je potrebno upoštevati pri stroških in praktični učinkovitosti v komercialni rabi. Ko na primer vozilo prevaža težak tovor, samodejno obvesti voznika o oceni voznega dosega, da zagotovi zadostno napolnjenost baterije in lahko zanesljivo prispe do cilja.

Skupina Hyundai-Kia vlaga veliko truda v razvoj okolju prijaznejših dostavnih vozil, ki zmanjšujejo izpuste. Lani je skupina podpisala sporazum o nameri s švicarskim podjetjem H2 Energy – sporazum govori o ustanovitvi skupnega podjetja, ki bo v naslednjih petih letih na trg pripeljalo tisoč težkih tovornih električnih vozil s pogonom na gorivne celice.

Podobne objave